Symbole i ceremoniał

Uroczyste przekazanie Sztandaru Szkole nastąpiło 25 maja 2002r.

Logo Szkoły powstało w 2002r.

Hymn Szkoły powstał w 2007r.

Do uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się...

Więcej...

Data przekazania Szkole Sztandaru została przyjęta jako dzień Święta Szkoły.

Więcej...