Patron Szkoły

Stanisław Broniewski urodził się 29 grudnia 1915r.

Młodość przeżywa się raz

"Orszy" gawędy o wychowaniu

Stanisław Broniewski zmarł po długiej chorobie 30 grudnia 2000r. w Wesołej pod Warszawą w wieku 85 lat.

Przy okazji pierwszej wizyty w maju 2006r. Pan Witold Broniewski obdarował Szkołę niezwykłymi pamiątkami.