Wartości

Nasza Szkoła nie jest dużą placówką, co zwiększa tendencje do autonomii i indywidualnego oblicza.

Patronem Szkoły jest Stanisław Broniewski "Orsza" - naczelnik Szarych Szeregów w okresie od 12 maja 1943r. do 3 października 1944r.

Biogram • Gawędy o wychowaniu • Pożegnanie • Dokumenty "Orszy"

Sztandar • Logo • Hymn • Ceremoniał szkolny • Święto Szkoły • Podróże z Patronem

Katyń - ocalić od zapomnienia • Golgota Wschodu • Konstanty Drucki-Lubecki