Organizacja

Od 2018r. Szkoła mieści się w dwóch budynkach: "starym" (1) i "nowym" (2).

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 - 16.00.

M.in. zestawy lektur szkolnych.

Kalendarz roku szkolnego • Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych • Wykaz i plan zajęć pozalekcyjnych • Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych • Przedmiotowe zasady oceniania • Publikacje

Wykaz Pracowników Szkoły, telefony, formularze kontaktowe

Liczbowy wykaz dzieci w Oddziałach Przedszkolnych i uczniów w klasach I-VIII SP.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację Rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.