Przedszkole w Wałdowie Szlacheckim przez wiele lat funkcjonowało w odrębnym budynku, od 2018r. Oddziały Przedszkolne są częścią kompleksu szkolnego.

Oddziały Przedszkolne przyjmują pod opiekę dzieci od 3 do 6 lat.

Obecnie są cztery grupy przedszkolne.

Pszczółki

(dzieci 3-4-letnie)

Motylki

(dzieci 4-5-letnie)

Biedronki

(dzieci 5-6-letnie)

Żabki

(dzieci 5-6-letnie)

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej w godz. 8.00 - 13.00

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Dzieci w Przedszkolu
Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2020/2021 w grupach przedszkolnych realizowano Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy".