23 maja 2009r. - Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Przy szczególnej okazji obchodów Złotego Jubileuszu Szkoły, chcielibyśmy podkreślić jeszcze jedną, skromniejszą rocznicę, ale taką, z której jesteśmy równie dumni: 10-lecie istnienia Koła Teatralnego w naszej Szkole.

Chciałabym - myślę, że przypomnieć większości, a pozostałym opowiedzieć - krótką historię naszego koła, która składa się z wybranych wspomnień - sekwencji teatralnych.

W roku szkolnym 1998/1999 - nie jest to przypadek, że jest to pierwszy rok urzędowania nowego wówczas Pana Dyrektora, który również zaangażował się w opiekę nad kołem - zainicjowaliśmy nasz teatr "Porankiem Wigilijnym", który był wówczas dla wszystkich wzruszającym przeżyciem. Zachęciło to nas - opiekunów do dalszych działań. Założyliśmy, że oprócz akademii i uroczystości wynikających ze szkolnego kalendarza, poświęcimy się corocznie przygotowaniu jednego większego dzieła.

I tak rok 1999 to wystawienie II części "Dziadów" Adama Mickiewicza i niezapomniana rola debiutującej wówczas Marleny Machholz jako Guślarza. Do dziś pamiętamy też Widmo wchodzące na naszą szkolną scenę przez okno, ku zaskoczeniu wszystkich i przerażeniu najmłodszych.

Kolejny rok to wystawienie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Aktorzy występujący w tym przedstawieniu kończą już niebawem studia lub w inny sposób wchodzą na scenę dorosłego życia - serdecznie ich z tego miejsca pozdrawiamy!

W naszym dorobku są sztuki, które wspominamy ze szczególnym sentymentem. Na pewno należy do nich "Zakochany Pan Tadeusz" z 2002r.. Pierwszy raz korzystaliśmy wówczas z prawdziwych kostiumów, mieliśmy prawdziwe muzyczne krajobrazy i poczucie, że uczestniczymy w czymś niezwykłym.

W roku 2003 odeszliśmy na chwilę od klasyki i przygotowaliśmy widowisko pt. "Ławka", mówiące o roli przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka.

Nasi aktorzy zaczęli ujawniać swoje talenty muzyczne, a było ich całkiem sporo, dlatego też postanowiliśmy to wykorzystać w kolejnym autorskim przedstawieniu zatytułowanym "Gdzie to jest?". Scenariusz jest oparty na biografii i twórczości Agnieszki Osieckiej. Właśnie to przedstawienie zaprezentowaliśmy przy okazji tegorocznego Jubileuszu jako jedno z najciekawszych w naszym dorobku. Co prawda nie była to dokładna kopia tego, co przygotowaliśmy przed pięcioma laty, mamy nowych aktorów i nowe pomysły, ale cieszymy się, że mogliśmy przypomnieć nasze dwie śpiewające absolwentki: Natalię Szwabę - dziś studentkę pedagogiki i Kasię Zasadowską - przyszłoroczną maturzystkę. Wystąpiły One gościnnie w przedstawieniu swoich młodszych kolegów.

W roku 2005 odważyliśmy się przygotować naprawdę wielkie dzieło światowej klasyki - tragedię Szekspira "Romeo i Julia". Postanowiliśmy jednak je nieco unowocześnić, wplatając w sztukę romantyczną muzykę, piosenki, a nawet stylowy taniec do piosenki zespołu "Kombi".

Rok 2006 uznajemy za jeden z naszych większych teatralnych sukcesów. Chociaż nie stawaliśmy już w żadne konkursowe szranki, to naszą nagrodą było poczucie satysfakcji i liczne gratulacje od publiczności zgromadzonej z okazji Święta Szkoły w Domu Weselnym w Białym Borze, gdyż właśnie w tej jednocześnie naturalnej i epokowej scenerii wystawiliśmy "Zemstę" Aleksandra Fredry. To właśnie wówczas tak naprawdę zadebiutował w roli Papkina, mam nadzieję, że przyszły student szkoły teatralnej, czego mu życzymy - Adrian Wiśniewski.

Były to naprawdę duże wyzwania, dlatego w kolejnym roku należało nieco odetchnąć i zabawiliśmy się w "Historię polskiego kabaretu".

Ostatnia sztuka przez nas wystawiona to "Antygona". Rzecz równie trudna, co piękna. Staraliśmy się przedstawić wiernie konwencję teatru antycznego z zachowaniem jego wszystkich zasad. Dlatego jestem pewna, że aktorzy występujący w tym przedstawieniu mają świetnie opanowaną historię teatru starożytnej Grecji.

Szeroka działalność teatralna (inscenizacje, udział w konkursach recytatorskich i innych) ukształtowała wśród uczniów, nie tylko członków koła, potrzebę stałego kontaktu z kulturą. Dała im możliwość zaistnienia jako aktorom, nie tylko w szkole, ale i w środowisku lokalnym. Większość naszych wychowanków rozwinęła tu swoją wrażliwość, zainteresowania i uzdolnienia, czego dowodem jest to, iż w szkołach średnich często kontynuują działalność teatralną, a na nasze przedstawienia wracają jako publiczność.

W imieniu opiekunów koła teatralnego pozdrawiam raz jeszcze wszystkich byłych i obecnych szkolnych aktorów, dziękując za te wspaniałe 10 lat.

Dorota Pawlikowska-Gralla

Tekst został wydrukowany w "UczMy" - Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym - nr 4(6), VII-VIII.2014, s. 52-55

Warto dodać w tym miejscu, że działalność artystyczna miała umocowanie w realizowanym w Szkole autorskim programie "Lubimy teatr".

W latach 2011-2017 Koło Teatralne w Szkole działało w trzech grupach wiekowych - uczniów Gimnazjum (opiekun - P. Dorota Pawlikowska-Gralla), klas IV-VI SP (opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska) oraz klas I-III SP, przy czym ostatnia grupa w latach 2011-2013 prowadzona była dla chętnych przez P. Małgorzatę Kowalewską, zaś od września 2013r., ze względu na trudności organizacyjne, opiekunami najmłodszych artystów są wychowawczynie klas.

W roku szkolnym 2012/2013 powstał kabaret szkolny "KaWał" (opiekun - P. Piotr Dulczewski), działający w oparciu o autorski program "To lubię!".

W tym samym roku szkolnym zainicjował również swą działalność artystyczną - niestety, na krótko - zespół muzyczny "LamaWay".

Od 2016r. w Szkole działa prężnie chór, którego kierownikiem artystycznym jest P. Krzysztof Zaremba, aktor toruńskiego teatru "Baj Pomorski".

Od 2018r. Koło Teatralne skupia uczniów klas IV-VIII, a jego opiekunkami są Panie: Marlena Szwaba-Wiśniewska i Anita Wesołowska, wcześniej także Pani Magdalena Krupińska.

Działalność artystyczna w Szkole ma miejsce również przy różnych okazjach na poziomie poszczególnych klas.