Edukacja i rozwój

Oddziały Przedszkolne przyjmują pod opiekę dzieci od 3 do 6 lat.

Pedagog • Zajęcia wspierające • Doradca zawodowy • Pielęgniarka

Szkoła w Wałdowie Szlacheckim od wielu lat uczestniczy w różnych programach, projektach, akcjach i konkursach, ogłaszanych przez czynniki zewnętrzne, ale też inicjuje takie działania samodzielnie, zarówno na poziomie ogólnoszkolnym, jak i grupowym czy klasowym.

Osiągnięcia Szkoły i uczniów • Prymus Szkoły

Działalność artystyczna od lat jest "wizytówką" Szkoły.

Wykaz rajdów, w których brali udział członkowie Szkolnego Koła PTTK "Tramp".

Kadra pedagogiczna na czele z Dyrekcją dąży do stworzenia szkoły środowiskowej...