Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki został uhonorowany w ogólnopolskim XII Konkursie o Nagrodę Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans'a, organizowanym przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce.

Ideą konkursu jest wyróżnienie i uhonorowanie osób, które swoją aktywną działalnością przyczyniły się do rozwoju i integracji lokalnego środowiska wiejskiego.

Gazeta Pomorska

15.05.2013

"Kryształowa koniczyna" trafiła w ręce dyrektora szkoły w Wałdowie Szlacheckim

16.05.2013 - Gazeta Pomorska