Mała Ojczyzna

UG

GMINA GRUDZIĄDZ

Gazeta Pomorska

09.04.2009

Grudziądzki las i źródło atrakcji

Gazeta Pomorska

14.04.2009

Okolice Sarnowa, Robakowa i Wałdowa Szlacheckiego poprzecinane są głębokimi jarami strumieni i nieckami niewielkich jezior

Źródło artykułów:

Gazeta Pomorska

Henryk Kamiński,

Miejscowości ziemi grudziądzkiej,

... to wieś leżąca około 8 km na południe od Grudziądza.

Dzieje dwóch podgrudziądzkich, sąsiadujących ze sobą, miejscowości toczyły się często wspólnym torem.

W 2004r. została wydana książka Pani Agaty Groszewskiej pt. Biały Las. Pod tytułową nazwą kryje się Biały Bór.

Artykuł w przygotowaniu

Artykuł w przygotowaniu

Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości, nazywanej Szarno, pochodzi z 1222r.

Artykuł w przygotowaniu

Przed wiekami nazywano tą wieś także Pilawice...

... aż przez 600 lat było siedzibą rodu Działowskich herbu Prawdzic.

Historyczne dzieje wsi rozpoczęły się w pierwszych latach XVw.

... po raz pierwszy pojawia się w krzyżackich aktach z 1320r.

Obszar obecnej wsi w czasach Krzyżackich podlegał początkowo wójtom z odległego zamku w Rogóźnie.