W kalendarzu

Święto to ogólne określenie szczególnych dni lub dłuższych okresów powtarzających się regularnie co rok.

... to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ruch drogowy, ruch uliczny to ruch jego uczestników po drogach.

... dawniej straż ogniowa to oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami.

Medycyna ratunkowa jest podstawową specjalizacją medyczną.

... to instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi.