Różności

Teorie żywiołów były w wielu kulturach przednaukowym sposobem wyjaśniania rzeczywistości przyrodniczej.

W klimacie umiarkowanym tradycyjnie wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę.

Czas to wielkość fizyczna, jeden z wymiarów czasoprzestrzeni.

Wybór śmiesznych cytatów z zeszytów szkolnych (zebrane w Internecie).

Imię towarzyszy człowiekowi przez całe życie...

Sen to stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego.

... to w astrologii przepowiednia lub charakterystyka danej osoby czy wydarzenia, sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca.

... to błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów.